Chào mừng quý vị đến với website của thầy Lâm Quang Ái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Các thành viên đã tải về

No_avatar
to xuan quy
tải lúc 19:58 18/09/2019
No_avatar
Nguyễn Thanh Nga
tải lúc 10:52 19/10/2017
No_avatar
Đoàn Văn Luận
tải lúc 07:09 17/10/2016
No_avatarf
Văn Thị Hiền
tải lúc 21:02 05/10/2016
No_avatar
Trần Mèo
tải lúc 20:54 14/10/2015
No_avatar
Họ Tên
tải lúc 22:27 12/06/2015
No_avatar
vv vv vv
tải lúc 15:36 23/03/2015
No_avatarf
Đinh Minh Nguyệt
tải lúc 08:39 03/08/2014
No_avatar
Lê Thị Hô Loan
tải lúc 09:48 07/04/2014
No_avatar
Lê Hùng Vương
tải lúc 10:25 20/02/2014
No_avatar
Nấ M Lùn Di Động
tải lúc 23:26 16/10/2013
No_avatar
Tr N Phước Kiêm
tải lúc 23:26 16/10/2013
No_avatar
Văn Đông Phạm
tải lúc 23:04 16/10/2013
No_avatar
Bill Biboben
tải lúc 11:45 14/10/2013
No_avatarf
Hà Thúy Minh
tải lúc 08:47 12/10/2013
No_avatarf
Hương Ngọc
tải lúc 23:32 29/09/2013
No_avatar
Nguyễn Hoàng Minh
tải lúc 16:19 22/08/2013
No_avatar
Trin H Thanh Ngoc
tải lúc 22:16 03/07/2013
No_avatarf

 Kiểm tra bài cũ:

1.Bộ phận nào của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng?
2.Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây?
Tiết 11. Biến dạng của rễ
I. Một số loại rễ biến dạng
1, Các em cùng quan sát các tranh vẽ sau

2, Nhận xét xem rễ của các cây đó như 
thế nào? 

3, Gọi tên rễ của các cây đó ?
1.Cây sắn có rễ:
Củ
2.Cây trầu không có rễ:
Móc
3.Cây tầm gửi có rễ:
Giác mút
4.Cây bụt mọc có rễ :
Thở
Cây Bụt Mọc
Cây ngập nước: cây mắm
Cây ngập nước: cây bần
Cây rễ móc vào giá thể: cây trầu không
cây vạn niên thanh
Rễ dưới mặt đất: rễ củ - cà rốt
Rễ dưới mặt đất: rễ thở - cây bụt mọc
Giác mút - cây tầm gửi

II. Đặc điểm cấu tạo và chức năng của rễ biến dạng.
Các em hãy hoàn thành bảng trang 40 (SGK)
Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh ...
Cây bụt mọc, mắm, bần ...
Tơ hồng, tầm gửi ...
Bám vào trụ, giúp cây leo lên
Giúp cây hô hấp trong không khí
Lấy thức ăn từ cây chủ
 Các biến dạng của rễ
Rễ biến dạng
Đặc điểm
Chức năng
Rễ củ
Rễ phình to ra.
VD: củ cải, cà rốt,…
Chứa chất dự trữ cho cây trước khi cây ra hoa, kết quả
Rễ móc
Là các rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.
VD: Hồ tiêu, trầu không,…
Bám vào các trụ đỡ, giúp cây leo lên.
Rễ thở
Trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đất
VD: cây bần, cây mắm,…
Giúp cây hô hấp
Giác mút
Rễ biến đổi thành giác mút, đâm vào thân cây, cành cây chủ
VD: Tầm gửi, tơ hồng,..
Giúp cây ký sinh, lấy thức ăn, chất dinh dưỡng từ cây chủ
Bài tập 
Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau:
DẶN DÒ
-Đem vật mẫu theo bài 13.
-Làm theo thí nghiệm bài 14 trang 46.
-Chuẩn bị bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Quyết tâm học tập và rèn luyện tốtCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răng

No_avatarf

Hay Nháy mắt Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến