Chào mừng quý vị đến với website của thầy Lâm Quang Ái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Ứng dụng Tin học_Code > Thủ thuật tin học_code >

Code kết nối thành viên (cuộn lên)

Code kết nối thành viên (cuộn lên)

Các bạn đặt code vào khối trên cột chức năng!

 

            <div class="content">

                                  <p align="center"><font color="#0000FF"><b><span lang="en-us">

<marquee class=ArticleScroll_Scroll height=155 width=166 direction=up scrolldelay=100 onMouseOver=this.stop() onMouseOut=this.start() scrollamount=2 style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" loop="100">

<table width=100% cellspacing=0 cellpadding=2>

<table border="0" width="100%" bgcolor="#99FF99">

<tr>

<td>  <td><p align= center ><font color=#FF0066> MỘT SỐ THÀNH VIÊN</font></p></td>

</td>

</tr>

</table>

<td><p align=center>Nguyễn Đình Hành<a href=" http://dhanhcs.violet.vn "><img src="http://upanh.com/uploads/24-June-2009/jduec1uwfruyqytezt1.jpg"width="150" height="200"   border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Trần Đức Phong<a href=" http://chafovn.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/493/thumbnails2/0.Fong_4.jpg.jpg" width="150" height="200" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Đỗ Mạnh Hà<a href=" http://domanhha.violet.vn"><img src="http://uitshare.com/upanh/images/rmt4xh34pum6lfoomkas.jpg " border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Đỗ Trung Thành<a href=" http://dothanhyb.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/82244.jpg " border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center>   Văn Thế<a href=" http://ducthelh.violet.vn "><img src="http://uitshare.com/upanh/images/tvy07xlqesymkd34mm0.jpg " border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Ngô  Thuỵ Quỳnh<a href=" http://thuyquynh.violet.vn "><img src="http://uitshare.com/upanh/images/9nb6pzn7cp67zcjhzmfs.jpg" border="0"

alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Nguyễn Thi Thu Hà<a href=" http://nguyenthithuha72.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/168096.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Nguyễn Thị Thành<a href=" http://thanhrompleiku.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/143091.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Trần Hữu Dũng<a href=" http://huudung63.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/355974.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Tôn Nữ Bích Vân<a href=" http://vantnb.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/22963.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Trần Văn Hiếu<a href=" http://diendan-cntt.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/884762.jpg " border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Nguyễn Văn Danh<a href=" http://ndf.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/201704.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Lê Kim Tường<a href=" http://lekimtuong.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/25660.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Trần Anh Huy<a href=" http://trananhhuy.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/7877.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Nguyễn Minh Chiến<a href=" http://chiennc.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/199656.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

<td><p align=center> Bùi Đình Đường<a href=" http://thuviensinhhoc.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/photo/670394.jpg" border="0" alt="Uitshare.com" /></p></a></td>

</table></marquee></span></b></font></p>                                                </div>

            

<div class="bottom"></div>

 

  Chúc các bạn thành công!

Nhắn tin cho tác giả
Lâm Quang Ái @ 14:25 09/08/2009
Số lượt xem: 588
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến